Piotr J. Bochyński - 20th anniversary of publication

Piotr J. Bochyński - bibliografia

Czas na małe podsumowanie…

Niejako z dwóch okazji, Pierwsza to przekroczenie pułapu 50 publikacji prasowych, tak mniej więcej oczywiście bo biorę pod uwagę tylko te które dotyczą tematów związanych z amunicją i bronią palną. Drugi to, że faktycznie jestem na przełomie dat związanych z 20-dziestoleciem działalności pisarskiej związanej z tymi tematami.

Co się wydarzyło przez te dwadzieścia lat i ponad 50 artykułów możecie prześledzić poniżej.

Time for a small summary …

On two occasions, the first is exceeding the ceiling of 50 press publications, more or less obviously because I take into account only those that relate to topics related to ammunition and firearms. The second is that I am actually at the turn of dates related to the 20th anniversary of writing related to these topics.

What has happened over these twenty years and over 50 articles can be traced below.

Artykuły prasowe:

2019

[53] “Munitionsfabrik In Danzig”. Strzał.pl 2019/10

[52] “7x92x33 mm Pistolenpatrone 43 m.E (kam)”; Odkrywca 2019/10, s.54-56

[51] „Powersalskie losy Gewehrfabrik Danzig w II Rzeczypospolitej”. Strzał.pl 2019/09

[50] „Karabinek sportowy Modell 2 z Gewehrfabrik Danzig (1919-1920)”. Strzał.pl 2019/04

2018

[49] „Wagomiarowa amunicja specjalna”; Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (2): 79–95

[48] „Zapłon typu „austriackiego” w polskiej amunicji strzeleckiej w okresie II RP”; Odkrywca 2018/2

2017

[47] „Amunicja myśliwska do broni gładkolufowej – przegląd historyczny”; Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (1): 68–89

[46] „Amunicja małokalibrowa z materiałów zastępczych – cz.II jak przebiegały badania w okresie II RP”; Odkrywca 2017/05 s.48-53

[45] „Amunicja małokalibrowa z materiałów zastępczych – cz.I jak przebiegały badania w okresie II RP”; Odkrywca 2017/04 s.48-53

2016

[44] „Śrut myśliwski – ewolucja technologii jego wytwarzania”; Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2016; 66 (1): 41–64

[43] „Amunicja rewolwerowa NAGANT- gdzie i kto produkował amunicję 7,62x38R Nagant w okresie IIRP”; Odkrywca 2016/5 s.48-53

2014

[42] „Łódki i ładowniki nabojowe produkcji polskiej w okresie II RP”; Odkrywca 2014/09 s.63-64

[41] „To też są zabytki… - Znakowanie okuć łusek amunicji myśliwskiej na ziemiach polskich do okresu II Wojny Światowej”; Odkrywca 2014/08 s.62-65

2013

[40] „Amunicja herbu „Kościesza” - Znakowanie amunicji karabinowej 7,92x57 Mauser z okresu IIRP”; Odkrywca 2013/04 s.51-53

[39] „Polska amunicja pistoletowa i rewolwerowa do roku 1939”; Strzał 2013/listopad-grudzień s.72-74

[38] „Prochy nitroarenowe – zapomniana gałąź prochów bezdymnych”; Strzał 2013/7-8 s.70-73

[37] „Historia jednego „Pocisku” - dzieje Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” S.A. w grafice”; Strzał 2013/maj-czerwiec s.76-78

2012

[36] „Pewnie chwyta każda dłoń… – Eustachy Dmytrach lwowski rusznikarz instytucja”; Strzał 2012/4-5 s.70-73

[35] „Parowa Fabryka broni, rewolwerów i amunicyi – Julian Stapf w Warszawie”; Strzał 2012/1-2 s.66-70

2010

[34] „Dobry myśliwy dba o broń – czyli konserwacja i czyszczenie broni przez naszych antenatów”; Strzał 2010/11-12 s.74-75

[33] „Fabryka gilz myśliwskich „Union”Godycki-Ćwirko F. I Ska”; Strzał 2010/7-8 s.60-63

[32] „Złom na FON – myśliwi na rzecz obronności II RP”; Strzał 2010/4 s.74-76

2009

[31] „…Jak największe tryumfy odnośnych rezultatów- czyli burzliwy rozwój i sławne przewagi Zakładu artystycznego wytworów broni myśliwskiej i luksusowej Mieczysław Nowak w Ostrowie (i.P.)”; Strzał 2009/12 s.68-71

[30] „Warszawska Fabryka Amunicji”; Strzał 2009/6 s.70-73

2008

[29] „Smok z Gniezna: Fabryka broni i amunicyi S.Nakulskiego w Gnieźnie”; Strzał 2008/10 s.68-71

[28] „Nawet uścisk zawodzi: Amunicja śrutowa Z.A. „Pocisk” S.A.”; Strzał 2008/luty s.66-67

2006

[27] „Prochy bezdymne”; Broń i Amunicja 2006/lipiec-sierpień s.34-37

[26] „Warszawska Spółka Myśliwska”; Strzał 2006/5 s.56-57

2004

[25] „Typy spłonek”; Odkrywca 2004/9 s.56

[24] „Znakowania na amunicji produkcji amerykańskiej cz.1”; Odkrywca 2004/8 s.53-54

[23] „Historia materiałów wybuchowych miotających – Między prochem czarnym a bezdymnym cz.II”; Broń i Amunicja 2004/maj-czerwiec s.56-59

[22] „Typy łusek i kryz” Odkrywca 2004/5 s.46-47

[21] „Znakowanie amunicji produkcji: greckiej, tureckiej, litewskiej i fińskiej”; Odkrywca 2004/4 s.38-39

[20] „Historia materiałów wybuchowych miotających – Proch czarny cz.I”; Broń i Amunicja 2004/marzec-kwiecień s.68-69

[19] „Znakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – Amunicja karabinowa cz.II” ; Broń i Amunicja 2004/marzec-kwiecień s.66-67

[18] „Znakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – Amunicja karabinowa cz.I” ; Broń i Amunicja 2004/styczeń-luty s.68-69

[17] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – od papieru do tworzyw sztucznych”; Odkrywca 2004/3 s.45-46

[16] „Znakowanie amunicji państwa skandynawskich” Odkrywca 2004/2 s.42-43

[15] „Definicja i podział amunicji strzeleckiej”; Odkrywca 2004/1 s.40-41

2003

[14] „Podsumowanie roku - errata”; Odkrywca 2003/12 s.42-43

[13] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – Nazewnictwo amunicji strzeleckiej”; Odkrywca 2003/11 s.47-48

[12] „Znakowanie amunicji strzeleckiej produkcji włoskiej” Odkrywca 2003/10 s.47

[11] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – przechowywanie i eksponowanie amunicji”; Odkrywca 2003/9 s.46

[10] „Znakowanie den łusek amunicji francuskiej” Odkrywca 2003/7-8 s.64-65

[9] „Vademecum kolekcjonera amunicji strzeleckiej – Kolekcjonerstwo i specjalizacja”; Odkrywca 2003/6 s.42-43

[8] „Amunicja rosyjska i radziecka do 1945 r.”; Odkrywca 2003/5 s.44-45

[7] „Łuski państw bałkańskich”; Odkrywca 2003/4 s.51

[6] „Suplement do łusek austriackich”; Odkrywca 2003/3 s.46-47

[5] „Łuski austriackie – Monarchia Austro-Węgierska do 1918 r.”; Odkrywca 2003/3 s.43-44

[4] „Znakowanie den pocisków polskiej amunicji strzeleckiej”; Odkrywca 2003/01 s.43

2002

[3] “Jeszcze o amunicji cz.2”; Odkrywca 9/2002 s.45

[2] “Jeszcze o amunicji”; Odkrywca 2002/8 s.57-58

[1] “Tank -Gewehr”; MMS Komandos 2000/1 ( dodatek Broń i Amunicja 2000/6 s.28)

1998

„Kolekcjonowanie militariów w świetle przepisów”/ Rzecz Krotoszyńska 1998 7 październik

MASZYNOPISY:

„Znakowanie i pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej 1918-2003”; Krotoszyn 2003

„Znakowanie amunicji myśliwskiej i sportowej na „Ziemiach Odzyskanych” do 1945”; Krotoszyn 2012

„Pakowanie i znakowanie opakowań polskiej amunicji strzeleckiej – cz.I okres II Rzeczypospolitej 1919-1939”; Krotoszyn 2013

„Pakowanie i znakowanie opakowań polskiej amunicji strzeleckiej – cz.II okres Okupacji 1939-1945”; Krotoszyn 2018

„Pakowanie i znakowanie opakowań polskiej amunicji strzeleckiej – cz.III „1945 - lata 90-dziesiąte”; Krotoszyn 2018

PROJEKTY INTERNETOWE:

Historia polskiej amunicji myśliwskiej i sportowej

Strona WWW: https://sites.google.com/site/polishammohistory2/

Facebook: https://www.facebook.com/Historia-polskiej-amunicji-myśliwskiej-i-sportowej-143608572469216/

Krotoszyński Batalion Obrony Narodowej

Strona WWW: https://sites.google.com/site/bonkrotoszyn/

Facebook: https://www.facebook.com/Krotoszyński-Batalion-Obrony-Narodowej-1545463562395388/

Gewehrfabrik Danzig

Facebook: https://www.facebook.com/Gewehrfabrik-Danzig-109128287131302/

Instagram: https://www.instagram.com/gewehrfabrikdanzig/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRhbm2K3aaj4gaINcaYbz5Q

Artykuły Internetowe:

Peruwiański kontrakt dla Fabryki Karabinów. (2019.02.25) http://www.opowiadaczehistorii.pl/peruwianski-kontrakt-dla-fabryki-karabinow/

Fabryka Broni w Gdańsku – asortyment produkcyjny broni. (2019.03.16) http://www.opowiadaczehistorii.pl/fabryka-broni-w-gdansku-asortyment-produkcyjny-broni/

Królewska Fabryka Karabinów w Gdańsku – w filatelistyce. (2019.03.30) http://www.i-kf.pl/index.php/nauka-technika/1046-karabiny-gdansk.html

Lance z Gdańska (2019.04.06) http://www.opowiadaczehistorii.pl/lance-z-gdanska/

Marka narzędziowa z KFK (2019.06.21) http://www.opowiadaczehistorii.pl/marka-narzedziowa-z-kfk/

Powersalskie losy Fabryki Karabinów z Gdańska w II Rzeczypospolitej. (2019.08.21) http://www.opowiadaczehistorii.pl/powersalskie-losy-fabryki-karabinow-z-gdanska-w-ii-rzeczypospolitej/

Filmowy Oskar dla Gewehrfabrik Danzig? (2020.02.10) http://www.opowiadaczehistorii.pl/filmowy-oskar-dla-gewehrfabrik-danzig/

Bagnety modernizowane w Kgl. Gewehrfabrik Danzig. (2020.03.04) http://www.opowiadaczehistorii.pl/bagnety-modernizowane-w-kgl-gewehrfabrik-danzig/

Acta Militaria – Informator niezrzeszonych kolekcjonerów amunicji strzeleckiej

Autorski projekt z lat 2004-2008: jedno z pierwszych internetowych czasopism w tamtym czasie i pierwsze poruszające problematykę kolekcjonowania amunicji strzeleckiej w formie darmowego biuletynu. Publikowana w formacie .pdf i umieszczania do ściągnięcia z internetu. Opublikowano w sumie 9 numerów czasopisma. Formuła czasopisma opierała się głównie na tekstach autorskich lub przedrukach publikowanych wcześniej artykułów innych autorów. Niektóre z tych artykułów po rozszerzeniu tematu trafiły do czasopism drukowanych.

Teksty autorskie w poszczególnych numerach czasopisma:

Original project from 2004-2008: one of the first online magazines at that time and the first to address the issue of collecting ammunition in the form of a free newsletter. Published in .pdf format and available for download from the internet. A total of 9 issues of the magazine were published. The magazine’s formula was based mainly on original texts or reprints of previously published articles by other authors. Some of these articles went to printed magazines after the topic extension.

Original texts in individual issues of the magazine:

Acta Militaria nr 1 2004/1

 • Nabój karabinowy 8x50R Mannlicher s.2-3

 • Amunicja kalibru 8x50R Lebel produkcji polskiej s.5

Acta Militaria nr 2 2005/1

 • Zużyta matryca

Acta Militaria nr 3 2005/2

 • Prawo do posiadania amunicji strzeleckiej w celach kolekcjonerskich

 • Amunicja do rusznicy przeciwpancernej Lahti L-39

 • Pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej

Acta Militaria nr4 2006/2

 • Zapłon typu Roth

 • Libra vs. S&B

 • Znakowanie i pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – Amunicja specjalna kalibru 12/70

Acta Militaria nr5 2006/3

 • Historia rusznic przeciwpancernych i amunicji do nich

 • Carl Gustav m/42

 • 28/20 mm sPzB41

Acta Militaria nr6 2006/4

 • Pakowanie polskiej amunicji strzeleckiej – okres powojenny 1945 – c.90

 • Warszawska Spółka Myśliwska – ciąg dalszy historii

Acta Militaria nr7 2007/1

 • Repliki opakowań po amunicji

 • Amunicja sondująca kal. 12/70

 • Pakowanie amunicji litewskiej 7,92x57 Mauser

 • Nabój karabinowy 8x58R Krag-Jörgenssen

 • Pakowanie 13,2x99 Hotchkiss

Acta Militaria nr8 2007/2

 • Tajemnicza firma zbrojeniowa

 • Amunicja gumowa 12/70 do użytku cywilnego

 • Pomorska Spółka myśliwska z Torunia

 • Fabryka gilz myśliwskich „Union” Godycki-Ćwirko F. i Ska

Acta Militaria nr9 2008/1

 • C. Stusche – Neisse (Nysa)

 • „Andrzej Radzimski” - amunicja sportowa Nike-Fiocchi

 • Obrót bronią i amunicją „COLT”

 • Bo-Tang – amunicja sportowa

3 Likes

Congratulations Piotr!
Wish we had all these in English!

Alex, you can read it in English. Open Piotr’s attached PDF files in Google, there will be a popup on top asking in you want it in English, press on “English”.
Here is the proof

Vlad, thanks, I knew this. But by now I was not able to find all of the ones listed here.
Or I need to look more carefully. But never mind.

1 Like

Piotr, you have an admirable record of publications. My congratulations. I wish I had ten percent of your energy in creating new articles. Apart from that, todays German periodicals are not really interested in fact-oriented contributions. It looks as if you were more lucky with the situation in Poland.

Thank you all for your good wishes and words.

Publications on ammunition are a very niche topic, topics about weapons are better. Sometimes I go to publish something but most sometimes go to the drawer or hang in the editorial offices for several years even.

My new article about: “Czy fabryka broni może być mennicą” (Can a weapons factory be a mint?) , sorry but still in polish.

This is story about Gewehrfabrik Danzig made coins in 1920.