(PL) 26 mm nabój kontrolny do RGZ-86 / 26 mm inspection cartridge for RGZ-86

26 mm nabój kontrolny do RGZ-86 / 26 mm inspection cartridge for RGZ-86

(EN)
The control cartridge was to be used in the RGZ-86 mechanized grenade launcher. According to Technical Service Instructions 1 (OT-1), the control cartridges were to be used to check the operation of the grenade launcher drum.

The control cartridge was to be a cartridge with neutral charge, similar to a typical signal cartridge and its overall dimensions (?). He did not have a primer (an empty nest?). There is no information on the marking of this type of cartridges.

In the set of special instruments and spare parts for the hand-held RGZ-86 grenade launcher, 15 pieces of these cartridges were to be found.

(PL)
Nabój kontrolny miał być stosowany w ręcznym granatniku zmechanizowanym RGZ-86. Według instrukcji technicznej obsługi nr 1 (OT-1) naboje kontrolne miały służyć do sprawdzenia działania bębna granatnika.

Nabój kontrolny miał być nabojem o ładunku obojętnym, o masie zbliżonej do typowego naboju sygnałowego i jego wymiarach gabarytowych (?). Nie posiadał spłonki (puste gniazdo?). Brak jest informacji o znakowaniu tego typu nabojów.

W zestawie przyrządów specjalnych i części zapasowych do ręcznego granatnika zmechanizowanego RGZ-86 miało się znajdować 15 sztuk tych nabojów.

obraz

1 Like