(PL) 26 mm nabój pomiarowy do RGZ-86 / 26 mm measuring cartridge for RGZ-86

26 mm nabój pomiarowy do RGZ-86 / 26 mm measuring cartridge for RGZ-86

(EN)
The measuring cartridge was to be used in the RGZ-86 mechanized grenade launcher. According to the technical instruction manual No. 2 (OT-2), the measuring cartridge was to be used to measure the eccentricity of the needle strike into the primer.

The control cartridge was to be a with dimensions such as typical signal cartridges (?). He did not have a primer, and her nest was filled with plasticine. There is no information on the marking of this type of cartridges.

In the set of special instruments and spare parts for the RGZ-86 mechanized grenade launcher there was supposed to be 1 cartridge of this type.

(PL)
Nabój pomiarowy miał być stosowany w ręcznym granatniku zmechanizowanym RGZ-86. Według instrukcji technicznej obsługi nr 2 (OT-2) nabój pomiarowy miały służyć do zmierzenia mimośrodowości uderzenia iglicy w spłonkę.

Nabój kontrolny miał być nabojem o wymiarach gabarytowych takich jak typowe naboje sygnałowe (?). Nie posiadał spłonki, a jej gniazdo wypełnione było plasteliną. Brak jest informacji o znakowaniu tego typu nabojów.

W zestawie przyrządów specjalnych i części zapasowych do ręcznego granatnika zmechanizowanego RGZ-86 miał się znajdować 1 nabój tego typu.

obraz