<Private message> - For memory my Grandmother / Pamięci mojej Babci

Jesteście moimi przyjaciółmi i traktuje was jako moją małą rodzinę.
Chcę się podzielić smutną wiadomością i uczcić pamięć mojej Babci.

Odeszła dziś rano w wieku 104 lat.
Przeżyła dwie Wojny Światowe. Nie dokonała może jakiś szczególnych czynów, jednak to ona mnie wychowała i od niej dużo się nauczyłem i usłyszałem o tamtych czasach.

Cześć Jej Pamięci


You are my friends and treats you as my little family.
I want to share my sad news and commemorate my grandmother.

She left today at the age of 104.
She survived two World Wars. She did not do any special deeds, but she brought me up and learned a lot from her and I heard about those times.

Honor Her Memory

5 Likes

PJB - It is wonderful that she lived such a long life and saw so much history, although much of it sad, of course. She sounds like she was a wonderful person.

John Moss

Sounds like my GrandMother. She was born in a town outside of Prague Czech Republic.